"Quelcom magnífic"

El "Quelcom magnífic" és un concepte que hem fet servir a 6è per a treballar les expressions orals. Elles i ells triaven un tema que per fos especials per ells i, a partir d'emocions i sentiments, ho compartien amb les seves classes. En aquests vídeos podreu veure alguns exemples.