Matriculació Curs 2020-2021

Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula
Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020
La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.

Informació extreta de la web del Departament d'educació