ESCACS

A partir del curs 2018-19 introduirem l’aprenentatge dels escacs a P4 amb un programa que arriba fins a 6è d’educació primària. La finalitat del mateix és desenvolupar el pensament creatiu, treballar els valors i les habilitats socials. La metodologia que utilitza permet treballar els dos hemisferis cerebrals mitjançant el joc i la manipulació.