La llengua anglesa a l'educació infantil

A Educació Infantil, donem molta importància a l'anglès. Per aquest motiu, dins l'horari escolar, a cada aula s'imparteixen 6 h setmanals dividides en diferents assignatures.

A Educació Infantil, donem molta importància a l'anglès. Per aquest motiu, dins l'horari escolar, a cada aula s'imparteixen 6h setmanals dividides en diferents assignatures.

Tales: aprenen expressió, exerciten la imaginació i llenguatge a través dels contes.

STEM: és la part més tecnològica, adaptada al cicle d'infantil, on a partir de les Beebots, que són uns robots educatius per a infants, s'integren les ciències en l'ensenyament de coneixements matemàtics.

Psycomotor: la psicomotricitat en anglès ajuda a normalitzar aquesta llengua, a part de desenvolupar-se com a persones, treballant coneixements, emocions i el moviment per poder expressar-se i relacionar-se.

L'anglès a l'Educació Infantil és el més important, perquè en aquestes edats tenen molta capacitat d'absorció de coneixements i aprenen d'una manera natural pel ser futur i per les possibilitats de progrés en l'etapa adulta.