HISTÒRIA DE L'ESCOLA

A les darreries del segle XIX a Molins de Rei hi havia petites escoles nacionals i una acadèmia d'ideari laic. El regent de la Parròquia de la vila, Mn. Manel Val, es proposa oferir una educació confessional i en fa la petició al Pare Manyanet.
Aquest accepta la petició de fundar un col·legi i envia els tres primers religiosos al començament del curs escolar 1894-95, que s'instal·len provisionalment en uns baixos molt a prop de l'actual col·legi on comencen la seva tasca amb moltes dificultats i una total manca de mitjans.
L'1 de desembre de 1894 es compren uns terrenys i es comença la construcció d'un edifici amb aules, dependències per alumnes interns i externs, capella, patis...
A causa de les dificultats internes de la Congregació i sobretot a causa de la guerra civil el col·legi es tanca des del 1928 fins a l'any 1939. La reobertura es fa amb grans dificultats el 10 d'octubre de 1939.
El Pare Manyanet i la seva obra han estat sempre vinculats a Molins de Rei. L'any 1954, en reconeixement, se li dedica un carrer que porta el seu nom, entre el col·legi i l'església parroquial.
El 2 d'octubre de 1969 s'inaugura l'edifici actual de primària. L'any 1975 s'adquireixen nous solars i s'engrandeixen els patis i les instal·lacions esportives. L'ordre de 16 de gener de 1976 aprova la transformació definitiva de centre d'Ensenyament General Bàsic i de Preescolar. El setembre de 1980 s'inicia de forma progressiva el règim de coeducació.
L'any 1995 s'inaugura un nou edifici que es destina a l'Ensenyament Secundari Obligatori.
A través de la seva història centenària, 125 anys, el col·legi s'ha inserit dins la realitat sociocultural de l'entorn i hi ha exercit una projecció positiva.