Escola verda

La comissió d'escola verda, formada per mestres i professors de l'escola, ens trobem regularment per impulsar i desplegar accions a nivell curricular, de l'entorn, d'organització i participació de tota la comunitat educativa, amb la finalitat d'anar fent camí cap a una escola més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
Una acció més ha sigut constituir el comitè de delegats/des d'alumnes d'escola verda. Vam fer una primera trobada on vam determinar els nostres objectius per aquest curs, el primer pas és anar despertant consciències!! Cada delegat/da després de la reunió va transmetre la informació al seu grup-classe i amb l'encàrrec que a la pròxima trobada es posarà en comú les noves idees i/o propostes per ser una escola més verda.