Coteaching

Una part de les sessions de les àrees de llengua catalana i matemàtiques es disposa de dos mestres per a conduir i desenvolupar les classes. Aquesta pràctica ofereix un seguiment i una atenció més personalitzada a cada alumne, proporcionant així una millor atenció a la diversitat.