Aprenentatge en intel·ligències múltiples

La proposta d’ensenyament-aprenentatge en les diferents àrees es fonamenta en les intel·ligències múltiples. Les programacions didàctiques contemplen el treball de les diferents intel·ligències per tal que l’alumne/a pugui desenvolupar-les totes i aconseguir així un aprenentatge més competencial.

L’aprenentatge en intel·ligències múltiples és una estratègia metodològica que permet oferir un ensenyament més diversificat possibilitant una atenció més personalitzada de l’aprenentatge.