1x1 iPads

Apartir del curs 2019-20 l’alumat d’ESO utilitza com a eina d’aprenentatge un iPad d’ús personal.

Aquesta metodologia promou la motivació de l’alumnat. Al mateix temps que estimula la seva intel·ligència i voluntat per aprendre i aconsegueix estratègies més complexes de pensament i permet al professorat un treball més personalitzat i adaptat a diferents ritmes d’aprenentatge.

El seu ús a l’aula es realitza de manera tutelada i com a potenciador del coneixement.

Està comprovat que l’ús d’eines digitals afavoreix que l’alumnat se senti més protagonista dels seus aprenentatges i els ajuda a fomentar la creativitat, l’aprenentatge cooperatiu, l’atenció a la diversitat i els valors.