STEAM

Ciències naturals, física i química, tecnologia, biologia, matemàtiques i art: la coordinació d’aquestes disciplines permet aprendre cap a un objectiu amb un sentit en el món real. Els alumnes prenen consciència de la importància del raonament matemàtic per resoldre situacions quotidianes.
El desenvolupament competencial de les àrees científiques ha trobat en l’Aprenentatge Basat en Projectes i el laboratori un espai didàctic òptim. Es tracta de treballar continguts, com la programació o la robòtica, que obrin totes les portes del seu futur, que ja és aquí. A més de fomentar la superació amb la participació de concursos de nivell estatal.