Francès (2a Llengua estrangera)

Els alumnes que trien francès com a optativa a la secundària s’asseguren el seguiment d’un projecte lingüístic de 1r a 4t d’ESO. Els alumnes poden culminar el seu progrés en l’idioma amb la presentació de les proves oficials B1 i B2.
L’aprenentatge setmanal es complementa amb projectes d’immersió lingüística puntuals que amplien els seus horitzons vivencials i cognitius. L’intercanvi a 2n i 3r d’ESO amb l’escola francesa Saint Bruno de la Tour du Pin és una magnífica experiència per viure en grup i crear vincles i records per a tota la vida. A 4t d’ESO s’ofereix la possibilitat de participar en un intercanvi de llarga durada.