English (1a Llengua estrangera)

L'aprenentatge d’una llengua va més enllà d’unes hores de classe. A la nostra escola, l’anglès és present en molts moments de la vida de l’alumne dins i fora de l’aula.
Amb Technology de 1r a 3r i Religion a 4t, els alumnes tenen l’oportunitat d’emprar l’anglès com a eina per adquirir coneixements nous. És l’anomenat AICLE o CLIL (Content and Language Integrated Learning).
A més a més, s’ofereix la possibilitat a través del centre de cursar el Batxillerat dual americà (a partir de 2n d’ESO) i accedir a les proves oficials KET, PET and FCE (First Certificate) amb la realització de MOCK exams.
Per a aquells que volen fer 24h al dia en anglès... a 4t d’ESO fem una estada a Irlanda d’una setmana a casa de famílies. Al matí classe i a la tarda activitats lúdiques. I per parlar amb una persona nativa en llengua anglesa a l’aula... speaking time setmanal amb l’auxiliar de conversa.
The Big Challenge i The Fonix són concursos estatals en llengua anglesa en què participem cada any. Suposen un repte per a molt alumnes a la recerca de la superació en el seu aprenentatge.