BATXILLERAT DUAL

A la nostra escola tenim molts nois i noies que, a més dels seus estudis de secundària, treballen en el programa de Batxillerat Dual Internacional.
Els alumnes del Diploma Dual continuen aquest curs amb ganes d'aprendre els continguts de les noves matèries. Un dels avantatges del Diploma Dual, juntament amb la notable millora del nivell d'anglès, és l’autonomia que proporciona als alumnes i la facilitat que adquireixen en l'ús de les noves tecnologies.
A més, s'incorporen nous alumnes que van superar la prova d'accés satisfactòriament, motivats per iniciar aquest nou repte!

Els desitgem un bon inici de curs al Diploma Dual! Let's go for it!"