projecte "WHAT'S INSIDE?"

Al projecte "WHAT'S INSIDE?" d'aquesta setmana de TECHNOLOGY els alumnes i els professors han de portar dispositius, electrònics o mecànics que ja no funcionin o que hagin quedat obsolets.
Amb les eines del taller aprenem a desmuntar-los i a comprendre'n el funcionament intern. Després, retirem les soldadures i extraiem els botons, bobines, leds i altre material fungible que ens pugui ser útil per a futures pràctiques.

Bon treball a tots!