“EL NOSTRE GREASE, PROJECTE AUDIOVISUAL INTERDISCIPLINAR”

El treball i l’esforç del nostres alumnes de 4t d’ESO han quedat molt ben reflectits en el resultat del nostre projecte interdisciplinar d’enguany. L’objectiu era doble: primer, reproduir i filmar escenes d’una pel·lícula i després, el seu muntatge i edició.
Grease, la famosa pel.lícula musical ambientada als anys 50, ha estat l’element que ha vertebrat totes les activitats del nostre projecte. Personatges i alumnes compartien el fil conductor: l’últim curs a l’escola.
Cada grup-bombolla va triar les cançons que volien interpretar. L’entusiasme que va desfermar haver de recrear algunes de les escenes musicals més significatives, va fer possible la posada en pràctica d’algunes de les competències assolides alhora que ens va permetre fer un aprenentatge del procés de creació i producció de material audiovisual.
El projecte va requerir molta organització i cooperació. Vam desenvolupar activitats de caire molt diferent: muntatge d’un plató de gravació a l’aula; confecció d’un guió cinematogràfic o storyboard; interpretació d’un paper amb les limitacions COVID com l’ús de mascareta; muntatge i aprenentatge de coreografies; aspectes tècnics com l’enregistrament amb fons de croma, l’edició de pistes d'àudio i vídeo amb programes especialitzats, etc
Han estat uns dies de treball intens que han contribuït a generar un entorn multidisciplinar, que ens ha permès per uns moments sentir-nos compromesos en el desenvolupament d’un gran projecte de producció.
Il·lusió, compromís, generositat i corresponsabilitat són les pautes que han conviscut amb tots nosaltres durant tot el projecte