L'ESCOLA CONCERTADA EN EL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA

Les entitats representatives del sector d'educació han estat treballant el contingut d'aquesta infografia de manera conjunta.

Les dades són extretes de l’informe “Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya”, de juliol de 2020, elaborat pel Síndic de Greuges amb la intervenció d’una comissió creada ad hoc en el marc del Pacte contra la segregació a Catalunya.

Com veieu, està composada de dos conjunts de dades/informacions. Una, sobre un fons blau, amb el conjunt de dades numèriques referents al cost i cobertura de finançament dels llocs escolars i del que representa el nostre sector en el conjunt del sistema educatiu català.

Un segon grup de dades explica els diferents components de les despeses, teòricament cobertes pel concert educatiu i com s’acaben finançant.

Una vegada analitzada la informació, ens cal demanar, una vegada més, per a l'escola concertada un finançament just com a centres que formen part del Servei Públic Educatiu de Catalunya.