La nostra pedagogia

-Oferim un ambient familiar on tota la comunitat educativa “eduquem el cor i l’intel·lecte dels nostres alumnes”. P.Manyanet.

-La nostra missió com a educadors és que els alumnes siguin capaços d’aprendre a saber SER,  FER,  ESTAR i CONVIURE.

- Els nostres principis pedagògics situen l’alumne al centre del seu desenvolupament i aprenentatge, com a protagonista actiu i el mestre/a com a guia i facilitador d’oportunitats.

LA NOSTRA DIDÀCTICA

-Programa d’estimulació primerenca en l’etapa d’educació infantil.

-Immersió en llengua anglesa.

-Programacions didàctiques basades en l’aprenentatge de les diferents intel·ligències múltiples.

-Projectes de comprensió i interdisciplinaris aplicant metodologies actives, ABP i afavorint l’aprenentatge cooperatiu.

- Incorporació de les TAC en l’aprenentatge.

-Aprenentatge incidint en les destreses i rutines de pensament.

-Avaluació i autoavaluació fent ús de rúbriques i portfoli.

LA NOSTRA PASTORAL

-Oferim una educació basada en els valors cristians, del respecte i l’estimació als altres.

-Una educació inspirada en el model i exemple del P.Manyanet.

-Escola compromesa amb la societat participant en diferents campanyes socials.

EL PROJECTE MANYANET 2020

-Oberts i compromesos amb la innovació pedagògica i tecnològica al servei de l’excel·lència i la creativitat.

-Formació constant de l’equip de professionals per la millora de l’ensenyament.

-Educar persones amb valors i sentit crític, que sàpiguen argumentar, treballar en equip i capaces de contribuir al bé comú, de viure en societat i afrontar els reptes del futur.

L'EDUCACIÓ INTEGRAL DELS ALUMNES

-Desenvolupem el màxim les diferents capacitats i habilitats dels alumnes mitjançant una educació integral:  intel·ligència cinestèsica corporal, visual-espacial, musical, naturalista, intrapersonal, interpersonal, espiritual,  lingüística i  lògico-matemàtica amb la finalitat d’assolir l’excel·lència de tots i cadascun dels nostres alumnes.

-L’equip de professionals fem un seguiment i acompanyament de l’alumne/a  al llarg de la seva escolarització amb el suport del SOE.

-L’educació integral entesa des de la col·laboració i participació de les famílies en el projecte educatiu de l’escola.