ELS NOSTRES PROJECTES

PROJECTES
DE COMPRENSIÓ
I INTERDISCIPLINARIS

A partir de la realització de grups de treball els alumnes comencen a resoldre els reptes proposats per a obtenir tota la informació necessària per al desenvolupament del projecte

Fitxa del projecte

QUIN ÉS EL NOSTRE MÈTODE?

TREBALL COOPERATIU

CULTURA DEL PENSAMENT

TEAM TEACHING

STEM

Intel·ligències múltiples