Treball en valors

La proposta de les escoles Manyanet integra les dues dimensions; l’espiritual /religiosa i l'emocional en una de sola. L’emoció és allò que ens empeny a viure, a voler estar vius en interacció constant amb el món i nosaltres mateixos . El cervell emocional és el que guia, dóna llum i il·lumina a qualsevol edat, tots els plans i decisions que prenem a la nostra vida. Les emocions faciliten o dificulten la transmissió i adquisició de coneixements.

Els nens/es aprenen si hi ha emoció, des de la neuroeducació es recolza que les emocions són el motor per l’aprenentatge significatiu, d’aquí la importància del model i l’exemple continuat de tota la comunitat que acompanya els nostres alumnes. L’exemple i cura en cadascuna de les situacions son sens dubte la millor manera que els alumnes s’impregnin d’una important experiència en valors.

Des de la matèria de religió, la tutoria i les diferents activitats proposades des de l’equip de Pastoral de l’escola són moments i espais concrets on desenvolupem específicament el treball de les emocions, dels valors, la intel·ligència interpersonal, intrapersonal i espiritual. Aspectes essencials per a desenvolupament integral de l’alumne/a per a ser una persona compromesa amb la societat del futur.