Escacs

Apartir del curs 2018-19 introduïm l’aprenentatge dels escacs a P4 és un programa per a nens de 3 a 12 anys, la finalitat del qual és desenvolupar el pensament creatiu i cultivar valors i habilitats socials. 

El programa treballa activament ambdós hemisferis cerebrals des del joc i la manipulació. Les sessions estan pensades perquè l’alumnat aprengui a jugar a escacs des de diferents perspectives. Combina explicacions, presentacions, activitats manipulatives, activitats en grup i pràctica.