BATXILLERAT DUAL

Famílies de 1r a 4t d'ESO si esteu interessades en el Batxillerat Dual el dia 8 d'abril a les 19.30 h podeu assistir a la sessió informativa a l'aula d'audiovisuals de l'ESO.

El Batxillerat Dual es pot iniciar a 2n, 3r, 4t d’ESO i a 1r de Batxillerat. L’avantatge de començar abans és que només s’hauran de cursar dues assignatures per curs.
Creat i desenvolupat per Academica Corporation, el Diploma Dual és el programa oficial de convalidació de títols de batxillerat que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país i l’American High School Diploma.
Quan finalitzen els estudis, els alumnes del Diploma Dual aconsegueixen exactament la mateixa titulació que els estudiants estatunidencs al finalitzar la High School, que està reconeguda a tots els estats i països del món.
Conjuntament amb la notable millora del nivell d’anglès, el Diploma Dual proporciona als alumnes un alt grau d’autonomia personal i una gran facilitat en l’ús de les noves tecnologies.
A l’escola l’alumnat que cursa el programa té un seguiment personalitzat per una banda, pel tutor d’Academica i per altra, d’un professor del centre que n’és el director del mateix al col·legi.
Manyanet Molins de Rei compta amb un preu especial per als alumnes del centre que volen cursar el Batxillerat Dual.

https://www.academica.school