Pla lector

● Desenvolupar hàbits lectors
● Lectura pel gaudi diària