STEM

● El laboratori com a part essencial en el desenvolupament competencial de les ciències
● Programació
● Robòtica
● Raonament matemàtic per resoldre situacions quotidianes
● Participació en concursos a nivell estatal