Francès (2a Llengua estrangera)

● Projecte lingüístic de 1r a 4t d’ESO
● Intercanvi a 2n i 3r d’ESO amb l’escola francesa Saint Bruno de la Tour du Pin
● A 4t d’ESO intercanvi de llarga durada.
● Proves oficials B1 i B2