English (1a Llengua estrangera)

● AICLE (Technology de 1r a 3r, religion a 4t)
● Batxillerat dual americà (a partir de 2n d’ESO)
● Estada a Irlanda a 4t d’ESO
● MOCK exams (proves oficials KET, PET, FIRST CERTIFICATE)
● Concursos estatals en llengua anglesa (The big Challenge, The Fonix)
● Speakings setmanals amb l’auxiliar de conversa (nadiu)