Team teaching

● Equips docents per nivell i per àmbit.
● Professors especialistes
● Treball col•laboratiu en projectes interdisciplinars