PROJECTES DE COMPRENSIÓ

 

 

 

A l’escola i en diferents matèries de manera transversal o bé amb caràcter interdisciplinari i en totes les etapes treballem amb una metodologia activa com són els projectes de comprensió.

Els projectes de comprensió estan orientats de manera que es treballin les diferents intel·ligències múltiples, amb l’objectiu que el que aprenen els alumnes ha de ser interioritzat i factible de ser utilitzat en moltes circumstàncies diferents a l’aula i fora de les aules, com a base per un aprenentatge constant i ampli, sempre ple de noves possibilitats.

Els PC a partir d’un tòpic generatiu  despertem la curiositat i interès  als alumnes, i a través dels fils conductors plantegem grans preguntes obertes, que no tenen una resposta fàcil, que provoquen reptes, desafiament i pensament; amb la finalitat d’assolir les metes de comprensió, que l’alumne comprengui, estableixi connexions,....; desenvolupant activitats de comprensió: inicials, d’investigació guiada i de síntesis (producte final), relacionant cada activitat amb la meta planificada.

L’alumne es converteix en responsable del seu aprenentatge, participant amb els companys, compartint experiències i opinions i reflexionant sobre allò que fa i cercant accions per millorar.

Amb aquesta metodologia es cerca que l’alumne intervingui en el seu entorn, que resolgui problemes, de manera que desenvolupi l’autonomia personal, el pensament crític, les actituds col·laboratives i la capacitat d’autoavaluació.

 

   

 

 

 

Mapa