Es tracta d’un projecte pre-laboral extern els objectius del qual són:

Requisits:

 

Alumnes de 15-16 anys matriculats al nostre centre i que presenten desmotivació cap als aprenentatges i les dinàmiques escolars.