Francès

 

 

 

A secundària, els alumnes que ho desitgen, tenen la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera: el francès.

El francès és una matèria optativa a l’ensenyament secundari. Tot i així, quan un alumne tria aquesta matèria, es disposa a estudiar francès durant quatre anys.

El nostre objectiu és poder presentar els nostres alumnes als exàmens oficials del B1 i també del B2 quan el seu nivell ho permet.

A més, per tal que el nostre alumnat practiqui el francès i es familiaritzi amb aquesta llengua f, el nostre centre organitza jornades d’intercanvi amb estudiants provinents de països francòfons.


En secondaire, les élèves qui le souhaitent, ont la possibilité d'apprendre une deuxième langue étrangère: le français.


Le français est une branche à option du cycle secondaire.
 
Toutefois, lorsqu'un élève choisit cette matière, il s'engage à faire du français pendant quatre ans.

En effet, notre objectif est de pouvoir présenter nos élèves aux examens officiels du B1 voire même du B2 quand leur niveau le permet.

De plus, afin que nos élèves pratiquent le français et se familiarisent avec la langue française, notre collège organise des journées d'échange avec des collégiens en provenance de pays francophones.

 

 

 

 

Mapa