Centre Examinador

 

 

Anglès

 

 

 

En aquesta època de canvis en què vivim, és molt important saber diferents llengües.

Des del moment en què comencem l'escola alternem llengües pròpies (català, castellà) amb l'anglès. Però només amb molt d'estudi i pràctica podrem comunicar-nos en aquest idioma.

També és molt important obtenir un certificat, fins i  tot si és un nivell bàsic. És per això que la nostra escola encoratja els nostres estudiants  a preparar els exàmens oficials de Cambridge. Al nivell "Elemental" trobem el YLE test.

Pel que fa a secundària trobem el KET i PET, que són els passos previs pel FCE (First Certificate Exam). Aquest últim examen està destinat als alumnes de Batxillerat, però si qualsevol dels nostres estudiants vulgués preparar-se per a l'examen, podrien presentar-se sense cap problema.

A partir del curs 2016-17 incorporem la figura de l’auxiliar de conversa (nadiu) per potenciar l’expressió oral en aquesta llengua. També des d’aquest curs, l’alumnat de 4t d’ESO té la possibilitat de participar en una estada en famílies a Irlanda, on assistiran a classes d’anglès, faran activitats en aquesta llengua i coneixeran Dublín.


The era full of changes in which we live, makes it necessary to learn several languages.

From the very beginning of schooling we work with local languages ( both Catalan and Spanish) and English. But it is only through extensive study and practice that communication in English will be possible.

It's also important to achieve some certification, even at a basic level. That is why we encourage our students to prepare for the Cambridge Exams. At Elementary level we have the YLE tests. At Secondary level there are the KET and PET tests which are stepping stones towards  the FCE (First Certificate Exam). The latter is aimed towards Batxillerat students but any of our students are interested in this certification, they can prepare for it.

From the year 2016-17, the school has introduced a native Conversation Assistant to improve the student’s communication in English. Besides, students of 4th ESO have the opportunity to participate in a language immersion program in Ireland, where they will attend English classes, do activities in English and know the city of Dublin.

Mapa