ENTUSIASMAT

 

 

A partir del curs 2016-17 l’escola implementa el programa didàctic-pedagògic EntusiaMAT per als nens i nenes de 3 a 12 anys.

Enguany hem començat de P3 a 2n d’educació primària i cada curs avançarem progressivament un nivell.

Es tracta d’un programa didàctic-pedagògic basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.

Aquest programa treballa els conceptes des d’edats molt primerenques per aprofitar la capacitat d’aprenentatges dels nens i nenes en els seus primers anys de vida.

En cada sessió es treballa la capacitat d’escolta amb el càlcul mental, jocs manipulatius que permeten adquirir conceptes matemàtics i per acabar amb activitats de metacognició perquè els alumnes reflexionin sobre allò que han après.

El programa permet treballar un mateix concepte des de diferents intel·ligències de manera que cada nen, no n’hi ha dos iguals, puguin aprendre a partir de diferents intel·ligències .

Mapa