Equip de professors d'Infantil

 

 

 

Equip de professors d'educació infantil

 

Sheila Carrete

Rut Comellas

Raquel Martínez

Laura  Martínez

Patricia Mesas

Mireia Muset

Neus Mota

Laura Palomo (auxiliar)

Berta Rubí

Eduard Soler

Mari Luz Valenzuela

 

Cap d'estudis: Lluís Gonzalez

Coordinadora: Raquel Martínez  

 

 

Mapa