Equip de professors d'Infantil

 

Equip de professors d'educació infantil

 

Sheila Carrete

Rut Comellas

Steven J. Fisher

Raquel Martínez

Laura  Martínez

Neus Mota

Laura Palomo (auxiliar)

Eduard Soler

Mari Luz Valenzuela

Sara Vilanova

 

Cap d'estudis: Lluís Gonzalez

Coordinadors: Raquel Martínez i Eduard Soler 

 

 

Mapa