METODOLOGIA

 

 

 

L’escola oferim un clima d’aprenentatge en un ambient familiar, des d’aquest entorn tota la comunitat  “eduquem el cor i l’intel·lecte dels nostres alumnes” P.Manyanet.

La nostra missió com a educadors és que els alumnes siguin capaços d’aprendre a saber SER, saber FER, saber ESTAR i saber CONVIURE.

Per aquesta raó, posem la innovació pedagògica al servei de l’excel·lència i la creativitat perquè cada un dels nostres alumnes pugui desenvolupar el màxim les diferents intel·ligències múltiples, al llarg de la seva escolarització a l’escola.

Entenem que l’alumne és el protagonista del procés d’aprenentatge, per tant afavorim unes estratègies d’ensenyament-aprenentatge actives mitjançant el co-teaching, el treball cooperatiu; el desenvolupament de projectes de comprensió i  interdisciplinaris;  les destreses i rutines de pensament; i l’autoavaluació, co-avaluació i heteroevaluació (rúbriques, portfoli…).

 

A més, en una societat que es transforma ràpidament i les seves necessitats són constantment canviants, tenim el compromís de formar ciutadans que siguin capaços d’aprendre a aprendre en les noves tecnologies; fent ús dels iPad’s,… i en les llengües estrangeres (anglès i francès).

Els últims estudis ens confirmen del profund impacte que les experiències primerenques, en els nens petits, poden tenir en el seu desenvolupament i evolució, per consegüent en l’etapa d’Infantil portem a terme el programa d’estimulació primerenca; programa motor, els BITS i l’aprenentatge dels escacs des de ben petits.

Seguint aquesta coherència en el projecte de millora de l’ensenyament i aprenentatge dels alumnes, des de l’etapa d’infantil amb continuïtat a l’educació primària impulsem dos projectes, l’Entusiasma’t i el Ludilletres de matemàtiques i de llengua respectivament. 

ETAPES1

 

 

           

 

 

Mapa