Fundation Ramon Molinas

 

 

 

 

 

 

La Ramon Molinas Foundation (RMF) té com a finalitat el progrés de les persones i de la societat en els àmbits tecnològic, científic i social.

Té com a objecte ajudar els estudiants i llicenciats amb gran motivació acadèmica però que no tenen els recursos econòmics necessaris per desenvolupar el seu talent.

Fomentar la integració social de les persones i dels col·lectius desfavorits, especialment aquells amb dificultat d'accés a les noves tecnologies.

Les actuacions de la Ramon Molinas Foundation contemplen la promoció, la col·laboració i la participació en iniciatives de caràcter científic, tecnològic i d'acció social. Mitjançant  premis, beques i ajudes contribueix al desenvolupament de programes que coincideixen amb les àrees d'actuació de la Fundació. També preveu la col·laboració en cursos, seminaris, conferències, reunions i altres actes relatius a la investigació científica, la tecnològica i l'acció social.

 

http://www.molinasfoundation.org/

 

 

Mapa