Eurest

 

 

 

 

Eurest Catalunya pertany a Compass Group, l’empresa líder mundial de Restauració i Support Services que basa el seu èxit en la seva experiència, confiança, compromís i el millor equip de professionals.

Eurest Catalunya ofereix serveis de restauració “in situ” o amb àpats transportats per a empreses, indústries, escoles, hospitals, residències…
Ens sentim molt propers al nostre mercat natural, al qual donem servei i amb el qual ens sentim compromesos, igualment amb la ciutadania que ens ha vist créixer i amb la qual compartim inquietuds i expectatives de millora.

Chelsea_house

 

Chelsea House és una institució educativa amb més de 30 anys d’experiència dedicada a l’ensenyament d’idiomes extracurriculars a les escoles.  També oferim classes particulars tant a nens com a adults de qualsevol nivell.

Academica

 

 

 

BATXILLERAT DUAL AMERICÀ

La nostra escola amb conveni amb Manyanet Les Corts i Academica ofereix la possibilitat de cursar crèdits on line per acreditar el batxillerat dual americà.

Fundation Ramon Molinas

 

 

 

 

 

 

La Ramon Molinas Foundation (RMF) té com a finalitat el progrés de les persones i de la societat en els àmbits tecnològic, científic i social.

Té com a objecte ajudar els estudiants i llicenciats amb gran motivació acadèmica però que no tenen els recursos econòmics necessaris per desenvolupar el seu talent.

Fomentar la integració social de les persones i dels col·lectius desfavorits, especialment aquells amb dificultat d'accés a les noves tecnologies.

Les actuacions de la Ramon Molinas Foundation contemplen la promoció, la col·laboració i la participació en iniciatives de caràcter científic, tecnològic i d'acció social. Mitjançant  premis, beques i ajudes contribueix al desenvolupament de programes que coincideixen amb les àrees d'actuació de la Fundació. També preveu la col·laboració en cursos, seminaris, conferències, reunions i altres actes relatius a la investigació científica, la tecnològica i l'acció social.

 

http://www.molinasfoundation.org/

 

 

Pàgina 1 de 3