Benvinguts al curs 2018-2019

 

 

 

 

Al setembre de 1894, fa gairebé 125 anys, el pare Manyanet posava en funcionament l’escola, que tan sols ha deixat de donar servei entre els anys 1928 i 1939 i pràcticament, sempre amb la presència de la Congregació dels Fills de la Sagrada Família.

El col·legi s’ha anat ampliant al llarg del temps i com no podria ser d’una altra manera també s’ha renovat pedagògicament per adaptar-se a les necessitats educatives de l’alumnat del segle XXI.

Aquesta renovació pedagògica ha vingut marcada en aquest darrer temps pel Pla Estratègic Manyanet 2015-21, que des de la Titularitat ens ha guiat en les línies pedagògiques a seguir en el nostre projecte educatiu de centre i plenament relacionat amb el projecte educatiu institucional.

El nostre projecte educatiu està inspirat en la pedagogia manyanetiana, basada en la cultura del cor i de l’intel·lecte, per tant, és de base cristiana i humanista.

A partir de les teories de Glenn Doman sobre l’estimulació primerenca i la de les intel·ligències múltiples de Howard Garner, es fonamenta aquest projecte que treballa amb la cultura del pensament, la gestió de les emocions, les metodologies actives com les ABP i projectes, les tecnologies i les STEM (robòtica i programació), la immersió en llengua anglesa des de l’educació infantil (matèries AICLE), l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge servei, l’avaluació basada en la metacognició i de caràcter formatiu (rúbriques i porfoli) i la cura pel medi ambient. Tot plegat genera un aprenentatge competencial per potenciar alumnes compromesos amb ells mateixos i amb la societat, així com dotar-los de recursos necessaris per a les necessitats professionals del futur.

D’aquesta manera s’ha generat un aprenentatge més vivencial que necessita de la implicació de tota la comunitat educativa i d’una formació constant de l’equip docent i que trenca amb currículums rígids, facilitant el poder atendre la diversitat i buscar l’excel·lència de cada alumne.

Tota aquesta innovació ha anat acompanyada de la implementació de diferents programes educatius com l’EntusiaMAT, programa matemàtic basat en el joc estructurat i la manipulació; Ludilletres, programa de lecto-escriptura que també es basa en les intel·ligències múltiples; els escacs per a desenvolupar el pensament creatiu i les habilitats socials; el programa musical, el d’estimulació primerenca, la implementació de l’ús d’Ipads amb finalitats educatives, el Batxillerat Dual Americà i en definitiva, tots aquells recursos que generen alumnes creatius i compromesos.

Per últim, agrair-vos la confiança que dipositeu en nosaltres i en el projecte educatiu de l’escola i desitjar-vos un bon curs escolar 2018-19.

Maria Mercè Batet Duran , directora Manyanet Molins de Rei

 

Mapa

RSS